تعامل شرکت پخش سها هلال با شرکت های متعدد تولید دارو و تامین کنندگان به منظور توسعه خدمات رسانی | همکاری شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی در راستای تأمین و توزیع اقلام دارویی کمبود کشوری | شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) در نظر دارد تا نسبت به فروش اموال اداری ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

منشور اخلاقی

  • شرکت پخش سها هلال در راستای اهداف متعالی جمعیت هلال احمر؛ برای کاهش آلام هموطنان تلاش کرده وجلب رضایت آنان را بالاترین افتخارمی داند.
  • احترام به حقوق مشتریان را یک اصل مهم دانسته وتلاش می کنیم درجهت تامین خواسته ها وپاسخگویی به نیازآنان گام برداریم.
  • حفظ کرامت نیروی انسانی واحترام به جایگاه همکاران را به عنوان یک راهبرد اساسی برای پیشبرد اهداف عالی “سها هلال” ضروری می دانیم چرا که اعتقاد داریم سرمایه اصلی هرموسسه وشرکتی؛ نیروهای انسانی هستند.
  • درتعاملات خود با شرکت های تولیدی وتامین کنندگان دارو درچارچوب قوانین جاری ومقررات کشورو درراستای اهداف مقدس جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران وبرنامه های کلان سازمان تدارکات پزشکی حرکت می کنیم.
  • اگرچه درقالب قوانین حاکم بریک مجموعه توزیعی درعرصه سلامت فعالیت می نماییم؛ لیکن تلاش وافرداریم سلامت انسانها را برمنافع اقتصادی دراولویت قراردهیم چرا که اعتقاد راسخ به شعار” سلامت ؛ اولین حق هرانسانی است” داریم.
  • اخلاق مداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان را یک اصل مهم دانسته ومی کوشیم دراین مسیرگام برداریم.
  • افتخارداریم که برای تحقق اهداف ملی سلامت وارتقاء شاخص های سلامت گام برمی داریم وسهمی درپیشبرد برنامه های توسعه دربخش سلامت داریم.