تعامل شرکت پخش سها هلال با شرکت های متعدد تولید دارو و تامین کنندگان به منظور توسعه خدمات رسانی | همکاری شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی در راستای تأمین و توزیع اقلام دارویی کمبود کشوری | شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) در نظر دارد تا نسبت به فروش اموال اداری ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

چشم انداز

  • می کوشیم به جایگاهی برسیم که شایستگی آن را داریم؛ اعتقاد داریم که باید جزء 10 شرکت برتر پخش دارو درایران باشیم.
  • سبد دارویی “سها هلال” باید ازکمیت وکیفیت لازم برخوردارباشد؛ برای تحقق این مهم بسیار تلاش می کنیم.
  • تلاش برای تحقق اهداف متعالی جمعیت هلال احمروسازمان تدارکات پزشکی؛ رسالت مهم پخش سها هلال است؛ تسکین آلام انسانها مهمترین دغدغه ای است که با توزیع مویرگی دارو درسراسر کشور؛ پیگیریم.
  • همگرایی با جمعیت های هلال احمر ، تعامل با داروخانه های هلال احمر وشرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی؛ چشم انداز”سها هلال ” است.
  • افزایش سهم “سها هلال” درسبد دارویی داروخانه های جمعیت هلال احمرو داروخانه های مرکزی وتهرانپارس دراولویت برنامه های این شرکت است.
  • درسال جاری همچنان تعامل جدی با سازمان غذا ودارو ودانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور را دردستورکارخود قرار داده ایم ومصمم هستیم گام های بلندی درراستای ارتقاء نظام سلامت برداریم.
  • تعامل گسترده با شرکت های تولید دارو وتامین کنندگان معتبردارویی را دردستور کارخود قرار داده ایم و با تقویت زیرساخت ها مصمم هستیم ازطریق مراکز توزیع ” سها هلال” اقصی نقاط کشورعزیزمان را تحت پوشش ببریم.
  • عدالت درتوزیع داروهای مورد نیازهموطنان گرامی ودسترسی آسان بیماران به داروهای مورد نیازشان؛ افتخاری بزرگ است که “سها هلال” قصد دارد این مهم را محقق نماید.
  • به موازات توزیع داروهای مورد نیاز واقلام کمبود کشوری با همکاری مجموعه وزارت بهداشت ودانشگاه های علوم پزشکی ؛ توزیع سراسری تجهیزات پزشکی در دستورکارشرکت پخش سها هلال می باشد.