تعامل شرکت پخش سها هلال با شرکت های متعدد تولید دارو و تامین کنندگان به منظور توسعه خدمات رسانی | همکاری شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی در راستای تأمین و توزیع اقلام دارویی کمبود کشوری | شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) در نظر دارد تا نسبت به فروش اموال اداری ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
منشور اخلاقی
چشم انداز
پیام مدیرعامل
واحدهای تابعه
چارت سازمانی
منشور اخلاقی
چشم انداز
پیام مدیرعامل
چارت سازمانی
واحدهای تابعه

گالری تصاویر

تامین کنندگان