تعامل شرکت پخش سها هلال با شرکت های متعدد تولید دارو و تامین کنندگان به منظور توسعه خدمات رسانی | همکاری شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی در راستای تأمین و توزیع اقلام دارویی کمبود کشوری | شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) در نظر دارد تا نسبت به فروش اموال اداری ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

بیانیه ماموریت

ماموریت داریم؛

  • درراستای اهداف متعالی جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران ودرجهت تحقق شعارهای بنیادین این نهاد ازجمله “تلاش برای کاهش آلام انسانها” گام برداریم.
  • درراستای تحقق اهداف مقدس جمعیت هلال احمرگام برداشته وبا توزیع مویرگی داروهای مورد نیازهموطنان عزیز؛ سهمی درارتقاء سلامت جامعه داشته باشیم.
  • با اعتقاد قلبی به شعار” سلامتی حق همه انسانهاست” مصمم هستیم برای تحقق اهداف نظام سلامت گام های بلندی را برداریم.
  • با تقویت زیرساخت ها وسبد دارویی؛ ” سها هلال” مصمم است تمامی مناطق کشور رابا اولویت مناطق کم برخوردار؛ زیرپوشش دارویی برده وخدمات شایسته ای به ایرانیان عزیزارایه نماید.
  • تعاملات گسترده با وزارت بهداشت ودرمان ، سازمان غذا ودارو ودانشگاه های علوم پزشکی را دردستورکارخود قرار داده ایم .
  • ازطریق تعامل با تامین کنندگان دارو وشرکت های تولیدی دارو؛ درجهت تقویت سبد دارویی سها هلال گام برداریم وسهمی دررضایتمندی هموطنان وکاهش دغدغه بیماران داشته باشیم.
  • تعامل وهمگرایی با شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی را به منظورتحقق اهداف عالی این سازمان پیگیری نماییم؛ هدف ما توزیع عادلانه دارو درسراسر کشور به منظور تحقق عدالت دراین عرصه است.
  • دسترسی آسان به دارو حق همه هموطنان گرامی است وما تلاش می کنیم دراین مسیرسخت وپرافتخار گام برداریم.