تعامل شرکت پخش سها هلال با شرکت های متعدد تولید دارو و تامین کنندگان به منظور توسعه خدمات رسانی | همکاری شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی در راستای تأمین و توزیع اقلام دارویی کمبود کشوری | شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) در نظر دارد تا نسبت به فروش اموال اداری ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

جدول محتوا

تقویت همکاری های فی مابین شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی موجب هم افزایی و رشد فروش محصولات و تولیدات شرکت های این هلدینگ توسط شرکت پخش سها هلال شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی؛ دکترکارگر، مدیرعامل شرکت پخش سها هلال، در این خصوص اظهار داشت: تقویت همکاری های فی مابین درنشست های متعدد مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی موجب هم افزایی و رشد فروش محصولات  و تولیدات شرکت های این هلدینگ توسط شرکت پخش سها هلال شده است. در سال جاری فروش محصولات توزیع شده توسط شرکت پخش سها هلال در سال جاری در مقایسه با اسفند 1402 افزایش 30 تا 40 درصدی داشته است. همچنین ورود اقلام دارویی کمبود کشوری به سبد دارویی سها هلال ازجمله آنتی بیوتیک “سفازولین” مربوط به شرکت رویان دارو به منظور رفع بخشی از نیازهای هموطنان صورت گرفته است.

وی افزود: همکاری ما با شرکت بازرگانی سها کیش نیز در بحث تأمین و توزیع اقلام کمبود کشوری به میزان قابل توجهی در حال انجام می باشد.

همچنین در ماه گذشته مذاکراتی با مدیرعامل جمعیت هلال احمرآذربایجان شرقی در راستای تاکیدات ریاست محترم جمعیت هلال احمر برای توسعه همکاری های فیمابین داشته ایم و برای تقویت زیرساخت های شرکت پخش سها هلال و تقویت سبد دارویی داروخانه هلال احمرتبریز با اقلام دارویی سها هلال اقداماتی صورت گرفته است.

شرکت پخش سها هلال با شرکت های تأمین دارو ازجمله شرکت های کیمیدارو”،  “ساپونین”، ” داروپخش”، آرنا حیات دانش” ، “رویان دارو”، “روناک دارو”،  “پویش دارو و ” شهردارو” تعاملات خود را گسترش داده و این همکاری ها در راستای تقویت سبد دارویی صورت گرفته است.

تقویت همکاری های فی مابین شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی موجب هم افزایی و رشد فروش محصولات و تولیدات شرکت های این هلدینگ توسط شرکت پخش سها هلال شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی؛ دکترکارگر، مدیرعامل شرکت پخش سها هلال، در این خصوص اظهار داشت: تقویت همکاری های فی مابین درنشست های متعدد مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکی موجب هم افزایی و رشد فروش محصولات  و تولیدات شرکت های این هلدینگ توسط شرکت پخش سها هلال شده است. در سال جاری فروش محصولات توزیع شده توسط شرکت پخش سها هلال در سال جاری در مقایسه با اسفند 1402 افزایش 30 تا 40 درصدی داشته است. همچنین ورود اقلام دارویی کمبود کشوری به سبد دارویی سها هلال ازجمله آنتی بیوتیک “سفازولین” مربوط به شرکت رویان دارو به منظور رفع بخشی از نیازهای هموطنان صورت گرفته است.

وی افزود: همکاری ما با شرکت بازرگانی سها کیش نیز در بحث تأمین و توزیع اقلام کمبود کشوری به میزان قابل توجهی در حال انجام می باشد.

همچنین در ماه گذشته مذاکراتی با مدیرعامل جمعیت هلال احمرآذربایجان شرقی در راستای تاکیدات ریاست محترم جمعیت هلال احمر برای توسعه همکاری های فیمابین داشته ایم و برای تقویت زیرساخت های شرکت پخش سها هلال و تقویت سبد دارویی داروخانه هلال احمرتبریز با اقلام دارویی سها هلال اقداماتی صورت گرفته است.

شرکت پخش سها هلال با شرکت های تأمین دارو ازجمله شرکت های کیمیدارو”،  “ساپونین”، ” داروپخش”، آرنا حیات دانش” ، “رویان دارو”، “روناک دارو”،  “پویش دارو و ” شهردارو” تعاملات خود را گسترش داده و این همکاری ها در راستای تقویت سبد دارویی صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *